Transportstyrelsen körförbud

Läkares anmälningsskyldighet – Transportstyrelsen

… att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra ett körkortspliktigt fordon (så kallat muntligt körförbud).

Besiktning av fordon – Transportstyrelsen

Körförbud. Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud). Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till …

Användningsförbud – Transportstyrelsen

Användningsförbud innebär att du inte får köra fordonet. Om du ändå gör det, kan polisen stoppa dig och ta fordonets registreringsskyltar. Om du ska köra, köpa …

Över 163 000 fordon riskerar körförbud i maj

Över 163 000 fordon riskerar körförbud i maj – Transportstyrelsen

8 maj 2018 — Senaste statistiken från Transportstyrelsen visar att bara knappt hälften av de 306 335 bilar som riskerar körförbud i maj är besiktade.

Villkor och medicinska krav – Transportstyrelsen

Villkor om att lämna läkarintyg. Vissa sjukdomar, skador eller andra medicinska förhållanden kan påverka förmågan att köra bil trafiksäkert.

Fordon på öar – Transportstyrelsen

Fordonet kommer i vägtrafikregistret få ett körförbud på grund av att man inte har kontrollbesiktigat fordonet. Du som fordonsägare kommer att få hem en …

Få bilar men många A-traktorer fick körförbud

Få bilar men många A-traktorer fick körförbud – Transportstyrelsen

4 juni 2018 — Det är inte högre än någon annan månad under året, säger Anders Gunneriusson, senior rådgivare på Transportstyrelsen. Kravet på …

Medicinska krav – Transportstyrelsen

Sjukdomar och medicinska förhållanden som kan kräva utredning · ADHD, autism och liknande diagnoser · Diabetes · Syn.

Om polisen tar ditt körkort – Transportstyrelsen

Det gäller till exempel vid. rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik; smitning från olycksplats; trafikbrott som fortkörning, kört mot rött, inte stannat för …

Så handläggs körkortsfrågan efter TIA och stroke – Janusinfo.se

27 sep. 2021 — Kvarstående symtom efter stroke ska bedömas enligt tillämpligt kapitel i Transportstyrelsens regelverk. Exempel på sådana kapitel är: Kap. 2 ( …

För patienter som har körkort har läkare ett ansvar och en skyldighet att bedöma förmågan att framföra motorfordon, något som alltid måste göras efter en TIA eller stroke. Här presenteras de bedömningsgrunder och regler som gäller.

Keywords: transportstyrelsen körförbud, orosanmälan transportstyrelsen, transportstyrelsen anmälan körkort läkare, körförbud transportstyrelsen